Photo 22 Apr Sao ở đâu con cũng ngủ đc vậy Su?

Sao ở đâu con cũng ngủ đc vậy Su?

Photo 22 Apr
Photo 19 Apr at Phía sau một cô gái

at Phía sau một cô gái

Photo 17 Apr Đi học về
Hnay quá đuối luôn (at The gioi Tau Hu Tran Hung Dao)

Đi học về
Hnay quá đuối luôn (at The gioi Tau Hu Tran Hung Dao)

Photo 14 Apr at mr. potato

at mr. potato

Photo 14 Apr Big lunch (at Kimchi Kimchi 레스토랑)

Big lunch (at Kimchi Kimchi 레스토랑)

Photo 12 Apr
Photo 11 Apr Thương quá đi

Thương quá đi

Photo 8 Apr Buổi chiều giản dị :))

Buổi chiều giản dị :))

Photo 27 Mar Cam và táo :D

Cam và táo :D


Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.